s

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ทฟู้ด จำกัด (International Pet Food Company Limited – IPF)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2545 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผลิตและจำหน่ายอาหารสำหรับสุนัขและแมว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รักสัตว์เลี้ยง

กระบวนการผลิตอาหารสุนัข
นำเอาวัตถุดิบเนื้อไก่ชั้นดี จากบริษัท ซีพีเอฟประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในเครือ ทำให้มั่นใจได้ว่าโปรตีนทำจากเนื้อสัตว์แท้ ๆ วัตถุดิบสด สะอาด คุณภาพดี และมีนวัตกรรม Snack ที่ หลากหลายกระบวนการผลิตเทียบเท่ามาตรฐานอาหารมนุษย์


23/8/2565

มาตรฐานคุณภาพ

มาตรฐานคุณภาพ

23/8/2565 ข้อมูลเพิ่มเติม
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

23/8/2565 ข้อมูลเพิ่มเติม